Nutidsterapeut

Vad gör en Nutidsterapeut:

Arbetar terapeutiskt med Metafysisk behandling/inriktning, vid invanda mönster, medvetna eller underliggande. 

1:a besöket: 1½ timma                                                                         

Klienten kommer för en anamnes – fysisk, psykisk, mental. Där Vi försöker identifiera den del av mönstret/problemet, som ligger på det medvetna planet. Där börjar vi arbeta med den metod klienten önskar eller som vi tillsammans finner lämpligast.

Det kan vara olika sorter av behandling/övning: Egenvårdsprogram, Kinesiologi, Dr Bach Blomstermedel, samtal med eller utan olika hjälpmedel (ex. kort – Tarot – Blomsterkort). Klienten får ofta med sig någon form av hemövning, inför nästa möte.

2:a besöket gör terapeuten en uppföljning och stärker pågående behandling med samma eller ytterligare övningar/behandling. Om det är första gången en mönsterbrytning görs, rekomenderas 1½ timma/besök.

2-3 behandlingar om 1-1½ timma, rekomenderas för att bryta en prägling.

Om klienten tidigare har arbetat med detta program för att bryta mönster/prägling(ar), räcker det oftast att arbeta med                
1 timmes behandling/besök.

För det mesta bär vi på präglade mönster/övertygelser som inte kommer av egna värderingar och som där med strider i/med vår personlighet.

Som människa – enskild individ, infinner vi oss i ett stadium av inre konflikter och smärtor –  vi inte med vårt medvetande kan fånga till beskådan – vi blir fångade av det und

Stress är en av de faktorer som påverkar oss dagligen. 

Det som tidigare inte givit/varit problem, kan vid akut stress eller efter långvarig påfrestning komma till ytan och skapa turbulens/kaos i livet.

Vad är stress?

Stress är alla de olika faktorer som försätter kroppen i ett alert stadium och som till en början gör oss pigga och vaksamma. Med tiden gör stressen oss utmattade och det som tidigare gav oss en kick till att orka lite till, gör oss sen – stressade och utmattade. Något som tidigare upplevdes som positivt har nu blivit ett långvarigt negativt vanemönster som för vissa är svårt att bryta.

Stress kan upplevas fysiskt, psykiskt, mentalt och yttrar sig på många olika sätt. Här utforskar vi grunderna för var din (grund)stress kan komma sig av.

ermedvetnas inlärda eller nedärvda mönster.

Här kan vi som individ behöva hjälp att reda ut vad det är vi sitter fast i eller vad det är vi försöker ”rymma”/komma ifrån.

”Det är lätt att bita sig i svansen”, – det djuriska beteendet av att vara fången i sin egen stress eller trist(r)ess.